Garantiebeleid

Alle goederen worden verkocht met garantie volgens de wettelijke rechten van de oorspronkelijke eindgebruiker-koper, die alleen gelden voor de oorspronkelijke eindgebruiker-koper. Voor garantieclaims is een aankoopbewijs vereist.

DEFECTE GOEDEREN

Dynello ApS verleent een garantieperiode van 24 maanden voor alle goederen onder de 'Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (1999/44/EG)' vanaf de datum van ontvangst. De garantie houdt in dat de oorspronkelijke eindgebruiker binnen 24 maanden na ontvangst van de goederen kan klagen over constructiefouten en gebreken van de goederen. De garantie geldt dus niet voor slijtage of als een product verkeerd is gebruikt. Als u een klacht wilt indienen over een product, neem dan onmiddellijk nadat u de fout hebt ontdekt contact met ons op door foto's en een beschrijving te sturen naar info@dynello.com.

BEPERKINGEN IN DE GARANTIE

Normale slijtage, slijtage, verkeerd gebruik, wijziging, misbruik of uit elkaar halen van het product worden niet gedekt. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist onderhoud, ongelukken, langdurige blootstelling aan UV-straling of de natuurlijke afbraak van bepaalde materialen gedurende lange perioden. Dynello ApS is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade. In sommige landen is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor de bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing is.

Verzendkosten naar Dynello ApS voor een defect product worden niet gedekt.

HOE GARANTIESERVICE TE VERKRIJGEN

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet je een aankoopbewijs sturen naar de verkoper of Dynello ApS. Stuur je garantieclaim naar info@dynello.com