Garanti

Alle varer sælges med garanti i henhold til den oprindelige slutbrugerkøbers lovbestemte rettigheder, som kun gælder for den oprindelige slutbrugerkøber. Eventuelle garantikrav kræver købsbevis.

FEJLBEHÆFTEDE VARER

Dynello ApS yder en garantiperiode på 24 måneder for alle varer i henhold til "Direktivet om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed (1999/44/EF)" fra modtagelsesdatoen. Garantien betyder, at den oprindelige slutbrugerkøber kan klage over konstruktionsfejl og mangler ved varerne inden for 24 måneder fra modtagelsen af varerne. Derfor gælder garantien ikke for slitage, eller hvis et produkt er blevet brugt uhensigtsmæssigt. Hvis du ønsker at klage over et produkt, bedes du kontakte os umiddelbart efter, at du har opdaget fejlen ved at sende billeder og beskrivelse til info@dynello.com.

BEGRÆNSNINGER I GARANTIEN

Normal slitage, slid, forkert brug, ændring, misbrug eller adskillelse af produktet er ikke dækket. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af forkert pleje, ulykker, langvarig UV-eksponering eller den naturlige nedbrydning af visse materialer over lange perioder. Dynello ApS er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader. Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke.

Forsendelsesomkostninger til Dynello ApS for et defekt produkt dækkes ikke.

HVORDAN MAN OPNÅR GARANTISERVICE

For at gøre krav på garantien skal du indsende købsbevis til sælgeren eller Dynello ApS. Send venligst dit garantikrav til info@dynello.com