Garantipolicy

Alla varor säljs med garanti enligt den ursprungliga slutanvändarköparens lagstadgade rättigheter, som endast gäller för den ursprungliga slutanvändarköparen. Alla anspråk på garanti kräver inköpsbevis.

FELAKTIGA VAROR

Dynello ApS beviljar en garantiperiod på 24 månader för alla varor enligt "Direktivet om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier (1999/44/EG)" från och med mottagningsdatumet. Garantin innebär att den ursprungliga slutanvändarköparen kan klaga på konstruktionsfel och brister i varorna inom 24 månader från mottagandet av varorna. Garantin gäller alltså inte för slitage eller om en produkt har använts på ett felaktigt sätt. Om du vill reklamera en produkt ska du kontakta oss omedelbart efter att du har upptäckt felet genom att skicka bilder och beskrivning till info@dynello.com

BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN

Normalt slitage, nötning, felaktig användning, ändring, missbruk eller demontering av produkten täcks inte. Denna garanti täcker inte skador som orsakats av felaktig skötsel, olyckor, långvarig UV-exponering eller den naturliga nedbrytningen av vissa material under långa tidsperioder. Dynello ApS kan inte hållas ansvarigt för tillfälliga skador eller följdskador. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning kanske inte gäller.

Fraktkostnader till Dynello ApS för en defekt produkt täcks inte.

HUR MAN ERHÅLLER GARANTISERVICE

För att göra anspråk på garantin måste du skicka in ett inköpsbevis till säljaren eller Dynello ApS. Vänligen skicka ditt garantianspråk till info@dynello.com